Regulamin pobytu

Poniżej zamieszczamy regulamin pobytu obowiązujący wszystkich gości.


§1
Rezerwacja, rozliczenie

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300zł na każdy rezerwowany pokój, w terminie do 4 dni, od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Zadatek można wpłacić na konto bankowe lub poprzez przekaz pocztowy (czerwony).
 3. Konto bankowe zostanie podane po dokonaniu wstępnej rezerwacji, poprzez e-mail, bądź droga telefoniczną.
 4. W tytule przelewu lub na rewersie przekazu proszę napisać: termin pobytu, ilość osób, ustaloną cenę pobytu, numer telefonu nadawcy.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest jednorazowo z góry.
 6. Rozliczenie całości należności następuje najpóźniej w dniu przyjazdu gości.
 7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.


§2
Pobyt w obiekcie

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 a kończy się o godzinie 6:00.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach.
 4. Zabrania się używania w pomieszczeniach i na tarasie wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp, - innych niż
  te, które są na wyposażeniu.
 5. Do każdej rezerwacji przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną
  odpowiedzialność. Miejsce parkingowe przeznaczone jest dla samochodu osobowego o standardowych wymiarach. W przypadku samochodów np.
  dostawczych lub o nieprzeciętnych wymiarach kwaterodawca może odmówić udostępniania miejsca parkingowego.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie posesji osób niezameldowanych.
 7. Najemca proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.
 8. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie
  uszkodzenia na koszt własny.
 9. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone
  do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu
  wyrządzonych szkód, o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.
 10. Obowiązuje zakaz smażenia i czyszczenia ryb w pomieszczeniach.
 11. Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu.
 12. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 13. Przy opuszczaniu kwatery należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.
 14. Po zakończonym grillowaniu należy dopilnować aby grill całkowicie wygasł a następnie należy go oczyścić z popiołu.
 15. Korzystanie z basenu oraz placu zabaw przez dzieci zawsze powinno odbywać pod opieką osób dorosłych.
 16. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z basenu, placu zabaw oraz trampoliny
 17. Basen funkcjonuje od 15 czerwca do 10 września
 18. Rozliczenie całego kosztu pobytu musi się odbyć w dniu przyjazdu.
 19. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie
  zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.
 20. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. Zwrot jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji gdy udostępnienie kwatery nie jest możliwe ze
  względu na uniemożliwienie prowadzenia działalności hotelarskiej przez rząd RP.